NL | FR | EN
Vennootschapsrecht
 
VENNOOTSCHAPSRECHT

Het vennootschapsrecht voorziet in een brede waaier aan instrumenten om uw bedrijf juridisch vorm te geven. In het kader van deze vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, staat VANHAUTE ADVOCATEN zijn cliënten bij van de oprichting van hun vennootschap tot aan de eventuele ontbinding en vereffening. Hierbij staat ons kantoor onder andere in voor de opstelling en wijziging van statuten en het uitwerken van herstructureringen, overnames, fusies en kapitaalsverhogingen en -verlagingen.