NL | FR | EN
Toepassingsgebied
 
P. Vanhaute BVBA

Algemene Voorwaarden

Toepassingsgebied

Patrick A. A. Vanhaute is in zijn hoedanigheid van advocaat aangesloten bij de Balie van Antwerpen (België) en Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) en verleent zijn diensten middels de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht “P. Vanhaute BVBA”. 

Tenzij dit uitdrukkelijk anderszins schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de verhouding tussen P. Vanhaute BVBA en de cliënt in het kader van de levering van juridische diensten aan de cliënt en dit zowel in België als in het Groothertogdom Luxemburg.