NL | FR | EN
Rechterlijke bevoegdheid toepasselijk recht
 
P. Vanhaute BVBA

Algemene Voorwaarden

Rechterlijke bevoegdheid – Toepasselijk recht 

Bij geschillen tussen P. Vanhaute BVBA en de cliënt, komt de rechterlijke bevoegdheid uitsluitend toe aan de rechtscolleges van Antwerpen (België). 

P. Vanhaute BVBA behoudt zich het recht voor om een zaak aanhangig te maken bij de rechtscolleges van de woonplaats van de cliënt. 

Afhankelijk van de plaats waar de diensten werden geleverd, zal toepassing worden gemaakt van het Belgisch of Luxemburgs recht, met inbegrip van de desbetreffende ethische regels waaraan de advocaten van P. Vanhaute BVBA dienen te voldoen.