NL | FR | EN
Erelonen en onkosten
 
P. Vanhaute BVBA

Algemene Voorwaarden

Erelonen en Onkosten 

Een overzicht van de erelonen van P. Vanhaute BVBA kan op eenvoudig verzoek kosteloos worden bekomen door het verzenden van een e-mail naar het volgende adres:info@advanhaute.be

Geheimhoudingsplicht en Behandeling van de Zaak 

Binnen P. Vanhaute BVBA, zal elke zaak door één of meer advocaten worden behandeld.

De geraadpleegde advocaat kan voor alle of een gedeelte van de te volbrengen taken worden vervangen door een andere advocaat van P. Vanhaute BVBA of door een lid van het juridisch netwerk waar P. Vanhaute BVBA deel van uitmaakt. 

P. Vanhaute BVBA zal alle taken, die niet door een advocaat dienen te worden volbracht, toewijzen aan vakdeskundigen van haar keuze (gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, experts, boekhouders, enz.). 

Alle advocaten zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht. Daarenboven, is het voltallige personeel van P. Vanhaute BVBA eveneens gehouden tot de geheimhoudingsplicht. 

Alle stukken die worden uitgewisseld tussen advocaten dienen in beginsel vertrouwelijk te worden behandeld. In voorkomend geval, verbindt de cliënt zich ertoe deze vertrouwelijkheid te vrijwaren en op geen enkele wijze gebruik te maken van de vertrouwelijke stukken, die hem mogelijk werden overgemaakt.