NL | FR | EN
Burgerlijk recht
 
BURGERLIJK RECHT (OVEREENKOMSTEN)

Particuliere overeenkomsten en commerciële akkoorden worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd, waarbij de rechtspositie van de partijen bij het beëindigen van de overeenkomst voorafgaand in overweging dient te worden genomen. Eenvoudige contractuele ingrepen maken het voor partijen bovendien mogelijk om in het raam van gangbare transacties de vrijwaring van hun rechten aanzienlijk te verbeteren. In dit kader, verleent VANHAUTE ADVOCATEN deskundig advies aan zijn cliënten bij het opstellen van diverse types van overeenkomsten (verkoop, huur, zakelijke rechten, leasing, aanneming, leningen, waarborgen, enz.).