NL | FR | EN
Belastingsrecht
 
BELASTINGRECHT

VANHAUTE ADVOCATEN verleent advies aan zijn cliënten binnen het vakgebied van het Belgisch en internationaal belastingrecht, waarbij bijzonder nadruk wordt gelegd op de nationale en internationale fiscale planning. Wij staan eveneens ten dienste van onze cliënten in het kader van geschilbeslechtingen met Belgische en buitenlandse fiscale overheden en dit zowel op administratief als gerechtelijk niveau (fiscale rechtbanken). 

Onze belastingpraktijk behelst naast de personen- en vennootschapsbelasting ook alle aspecten van de indirecte belasting, zoals met name de btw, de lokale, regionale en milieubelasting en de douanerechten en accijnzen. 

In het kader van meer specifieke transacties, verstrekken wij “Tax Opinions” en staat wij in voor het voorafgaand bekomen van fiscale akkoorden in België en het buitenland. Daarnaast, voert ons kantoor “Due Diligence”-onderzoeken uit in het raam van overnames en reorganisaties van ondernemingen. Particuliere cliënten doen veelal een beroep op onze diensten voor hun successie- en vermogensplanning.